Hellenistik Kule


Hellenistik Dönem'de (MÖ 4-1 yy) bölgeye egemen olan Rahip Hanedanlığı’nın başkent ve dini merkez olarak kullandıkları antik kentteki yönetim merkezi bu kuledir. Kule, kapısının üzerindeki yazıttan anlaşıldığı üzere dönemin Rahip Hanedanlığı için inşa edilmiştir. Antik dünyanın ayakta kalmış, nadir kulelerinden biridir.


Kule 28 m. yüksekliğindedir ve 12,50x15,70 m. ebatlarına sahiptir. Kule’nin en az beş katlı olduğu bilinir, üçüncü kata kadar taş merdivenlere sahiptir ve daha sonraki katlara ahşap merdivenle çıkıldığı tahmin edilmektedir. Kule üzerindeki yazıtta, Tarkyaris’in oğlu Teukros ismi yer alır.Kulenin Geç Antik Dönem’e kadar onarılarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kule’nin katlarında bulunan odaların boyutu, havalandırması ve aydınlatması açısından çok farklı bir oda tasarımını gösterir. Büyük olasılıkla depolama odası olarak hizmet veren zemin kattaki alçak, neredeyse ışıksız odalara ek olarak, insanların kalması için bir dizi oda bulunuyordu. Bunların arasında özellikle üçüncü kat alanındaki iki oda öne çıkar. Bu, odalar yaklaşık 40 veya 50 metrekare büyüklükte ve 5 metrenin üzerindeki oda yüksekliğine sahiptir. Önemli bir özellik de yaklaşık 1.20 m yüksekliğinde ve 0.40 m genişliğindeki dört pencere açıklığıyla son derece iyi aydınlatılan odanın güney cepheye bakmasıdır.

Mobirise Website Builder

Hellenistik Kule’nin mimari yapısının belirlenmesi ve içeri dolan toprağın ve molozların temizlenmesi amacıyla kazılar gerçekleştirilmiştir. Yapı zemin planında dört oda, bir giriş ve bir merdiven boşluğuna sahiptir. Çalışmalar bu mekanlarda sürdürülmüştür. Her odanın kazısında kulenin üst katlarına ait blokların dolgu ile birlikte odanın iç kısmına yıkıldığı görülmüştür. Bu sebeple çalışmaların büyük çoğunluğu dolgunun kaldırılmasını kapsamaktadır. Yapıadaki kazılar tamamlanmıştır.

Helenistik Kule’nin özgün değerleri ile korunması; “en az müdahale” prensibi ile müdahale; yapının mevcut durumunda acil önlem gerektiren yapısal sorunların ele alınması; alanın ve yapının mevcut durumunun korunması ve bozulmalarının engellenmesi, malzeme sorunlarının bertaraf edilmesi gibi amaçlara sahip koruma projesinin uygulamasına başlanmıştır. Proje için bkz. Hellenistik Kule Restorasyon Projesi

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Created with Mobirise - Visit site