Antik Kent Yayılım Alanı Araştırmaları

Mobirise

Antik kent araştırmaları kapsamında yayılım alanının tespiti için çalışmalar başlatılmıştır. Antik kentin kuzey giriş kapısının önünde uzayan ve aynı zamanda antik yol olarak kullanılan, vadiye hakim tepelik üzerinde üç kule tespit edilmiştir. Bunlar, antik kente gelen vadi yoluna hakim konumdadırlar ve   kentin Kuzey Kapısı’nı karşıdan gören konumuyla antik kentin görüş alanı içerisindedirler.  Her üç kule de her ne kadar doğa şartlarından dolayı aşınmış olsa da polygonal taş örgüsüne sahiptirler. Bu durum, bölgedeki Hellenistik Dönem inşa faaliyetlerinin karakteristik özelliğidir. Bu sebeple, bu kulelerin Hellenistik Dönem’de idari ve dini merkeze gelen yol rotalarını kontrol etmek için kuruldukları düşünülmelidir.

Antik kentinin doğu yayılım alanı çalışmaları kapsamında, kente doğudan gelen antik yol rotası boyunca da incelemeler gerçekleştirilmiştir. Genel olarak yol rotasının aynı zamanda nekropolis olarak kullanılması antik kentlerde görülen bir durumdur ve kentin yayılım alanı hakkında veri sağlar. Bu alanda da nekropolis kentin yayılımının antik yol boyunca olduğunu gösterir. Ayrıca, alanda antik yol rotasını oluşturan vadinin güney yamaçlarının ise tarımsal düzlüklere hakim olması, bu alanların kırsal yerleşimlere ev sahipliği yapmasına yol açmıştır. Bu durum antik kentin bu alanlara olan yayılımını gösterir. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz incelemelerde iki çiftlik yerleşimiyle karşılaşılmıştır.

Antik kentin güneyinde sürdürdüğümüz çalışmalarda, piramidal çatılı mezar anıtının etrafında ve yamaçlarında da incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda bir kule tespit edilmiştir. Bu yapının polygonal duvar örgü sistemi ve çift sıra taş örgüsüne sahip duvarları bölgedeki Hellenistik Dönem inşa tekniğinin özelliklerini taşır. Yapı yaklaşık 7x7 m ölçülerinde kare plana sahiptir ve antik kenti ve antik kente ulaşan yol rotalarına oldukça hakim bir noktada kurulmuştur. Bu alanın antik kent dışında doğudan gelen yol rotalarına ve vadiye de oldukça hakim konumda bulunması antik kentin güney kontrolünü sağladığına işaret eder.

Yapılan tespitler Hellenistik Dönem’de antik kentin çevresinin bir savunma ağıyla çevrili olduğunu gösterir.

Diocaesarea'nın etrafını çevreleyen tepelerde yer alan kulelerle Antik Dönem'de korunduğu anlaşılmaktadır. Yerleşimin batısında bir antik yol olduğu anlaşılan vadi içerisinde vadiye hakim tepelik üzerinde tespit edilen üç kule kurulu olduları konum antik yol rotasının geldiği vadilik alanın tamamına hakimdir. Ayrıca, antik kentin Kuzey Kapısı’nı karşıdan gören konumuyla antik kentin görüş alanı içerisindedirler. Benzer şekilde antik kentin güneyinde tespit edilen kule de yerleşime güney ve doğudan gelen yol ve vadi rotalarına hakim konumuyla öne çıkar. 

LİTERATÜR

- Ü. Aydınoğlu, "Diocaesarea/Uzuncaburç 2019-2020: Antik Kent Yayılım Alanı Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları", içinde: 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2021, 355-366.
- Ü. Aydınoğlu, "Rural Settlements Survey in the Chora of Diocaesarea", CUHES-Cultural Heritage and Science (2021) 2.1, 01-06.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Made with Mobirise - See here