Nymphaion Araştırmaları

Mobirise

Diocaesarea antik kentinde Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ü. AYDINOĞLU başkanlığında 2018 yılından itibaren bilimsel kazılar yürütülmektedir. Bu kazılar kapsamında kentteki nymphaionda da kazılar ve araştırmalar yürütülmüştür. Ortaya çıkan bulgular ışığında yapının tekrar incelenmeye ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu bağlamda yapı “Diocaesarea (Uzuncaburç) Nymphaion’u” isimiyle yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

Diocaesarea (Uzuncaburç) Nymphaion'u başlıklı Yüksek Lisans Tezi tamamlandı

"Diocaesarea (Uzuncaburç) Nymphaion’u" adlı bu tez çalışmasında, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı olan Uzuncaburç mahallesinde yer alan Diocaesarea antik kenti Nymphaion yapısınının incelenmesi, yapı hakkında tarihlendirme ve restitüsyon önerisi yapılmıştır. Diocaesarea antik kentindeki Nymphaion Sütunlu Cadde üzerindeki yapıların güzel bir örneğidir. Kentte, ana caddenin kenarında yer alan yapının cephesi Sütunlu Cadde’ye bakar. Nymphaion cephe duvarlarının her iki tarafından öne doğru kanat şeklinde açılan yan duvarlara sahiptir. Cephe duvarları ve kanatlı yan duvarlar geniş bir havuzu üç tarafından çevreler. Bu tez çalışmasında, Diocaesarea Nymphaion’u sahip olduğu plan tipi açısından ele alınarak incelenecektir. Belgeleme çalışmalarıyla yapının planı hakkında elde edilen veriler aynı zamanda diğer antik kentlerdeki benzer örneklerle karşılaştırma yapmaya imkân verecektir. Böylece yapının diğer örnekler ışığında benzerlik ve farklılıklarının ortaya çıkarılması da hedefler arasındadır. Yapının sahip olduğu mimari plastik eserler de çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamda, Nymphaion’da 2018 ve 2020 yıllarında yapılan çalışmalarda ve kazılarda ortaya çıkarılan ve yapıya ait olduğu tespit edilen 37 adet mimari yapı elemanı tespit edilerek belgelenmiştir. Bu kapsamda Nymphaion’a ait 1 adet alınlık, 7 adet konsollu korniş, 2 adet friz, 2 adet architrav, 3 adet sütun başlığı, 4 adet Sütun, 3 adet sütun kaidesi, 1 adet alınlıklı lento, 1 adet Konsolu Çörten, 1 adet Konnektör Bloğu, 1 adet Çiftli Boru Desteği ve 11 adet postament tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma kapsamında tespit edilen mimari elemanlar ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Bu mimari unsurlar mimari özellikleri ve süslemeleriyle tarihlendirme ve restitüsyon önerisine büyük katkı sağlamıştır. Elde edilen veriler kapsamında yapının Antoninuslar Dönemi’nde inşa edildiği ve Severuslar Dönemi’nde ön cephesinin düzenlenerek bir cephe tasarımı eklendiği anlaşılmıştır. Imp. Arcadius-Honorius Dönemi’nde ise yapının tamirat gördüğü ve çeşitli eklentilerle kullanımının devam ettiği düşünülmektedir.

LİTERATÜR

- M. Kuştepe, Diocaesarea (Uzuncaburç) Nymphaion’u, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, 2023.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

How to build a website - Check this