Kent Kapısı


Kapı'nın kuzey cephesindeki yazıtta depremden zarar gören kapının Roma İmparatorları Arcadius (MS 395-408) ile
Honorius (MS 395-423)’un birlikte yönetimleri sırasında onarım gördüğü yazılıdır.


Kentin kuzeyindeki Kapısı iyi korunmuş haldedir. Kireçtaşı kullanılarak kare kesme taş bloklar halinde, inşa edilmiştir. 30 m’den uzun kapı üç kemerli girişe sahiptir. Merkezde yer alan giriş; 6,52 m genişliğinde 10, 78 m yüksekliğinde, yanlarda yer alan iki adet giriş ise; 3,47 m genişliğinde, 6,28 m yüksekliğindedir. Anıta bütün olarak bakıldığında, merkezdeki geçide vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Kemerleri çevreleyen dış kısımda yer alan plasterler birer başlık taşımaktadır.

Kapı’nın iki cephesinin farklı çalışıldığı görülür. Kapı’nın kuzey-güney yönlü Sütunlu Cadde’nin bittiği yerde olması ve burasının aynı zamanda Zeus Olbios Kutsal Alanı’nın yakınında olması sebebiyle kuzey cephenin görünür olması amaçlanmıştır ve üzerinde yer alan süslemeler daha özenli çalışılmıştır. Kapının, sahip olduğu bezemelerle MS 2. yüzyılın sonu ve MS 3. yüzyılın başında inşa edildiği anlaşılır. Bununla birlikte, Kapı'nın kuzey cephesindeki yazıtta depremden zarar gören kapının Roma İmparatorları Arcadius (MS 395-408) ile Honorius (MS 395-423)’un birlikte yönetimleri sırasında onarım gördüğü yazılıdır.

Mobirise Website Builder

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Designed with Mobirise - More