Tören Kapısı


Kutsal Alan’a gelen ziyaretçileri karşılayan anıtsal kapı, kent zenginliğini ve ihtişamını göstermektedir. 


Kutsal Alan’a gelen ziyaretçileri karşılayan anıtsal kapı, kent zenginliğini ve ihtişamını göstermektedir. Bugün yapının sadece güney bölümünü oluşturan beş sütun ve taşıdıkları üstyapı ulaşabilmiştir.
Anıtsal yapının ana unsuru olan sütunlar kuzey-güney akslıdır ve tamburlardan oluşmaktadır. Sütunların her birinin sahip olduğu tambur sayısı farklıdır. Sütunların üçü batı cephede, tapınakların bulunduğu alana bakmaktadır. Diğer ikisi ise doğu cephededir ve kente doğu yönde giriş yapan ziyaretçilerini karşılamaktadır. Batı cepheye bakan sütunların tamamında sütun gövdelerinde konsollar vardır. Konsollar, benzer forma sahiptir. "S" formlu alt yüzleri, diller ve akanthus yaprakları ile hareketlendirilmiştir. Sütunların son tamburu, inci-makara dizileri ile süslenmiştir.

Sütunlar, Korinth tarzı başlıklar taşımaktadır. Bunların kalathosları, Doğu Dağlık Kilikia bölgesi korinth başlıklarının karakteristik özelliği olan iki parçalı bir gövdeye sahiptir. Başlıkların üzerinde üç faskıyalı ve bir taç kısmından oluşan arşitravlar yer almaktadır. Arşitravlar yekpare değildir. Arka ve ön olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Toplamda altı arşitrav mevcuttur. Arşitravlar zengin süslemeler ile hareketlendirilmişlerdir. Son yapı elemanı ise kornişlerdir ve sima üzerinde yalancı çörten mevcuttur.
Yapının MS 2. yy sonu ve 3. yy başında Severuslar Dönemi'nde inşa edildiği düşünülür.

Mobirise Website Builder

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Build a free website with Mobirise