Uzuncaburç Arkeoköy ve
Kültür Rotaları Projesi

Mobirise

Uzuncaburç Arkeoköy ve Kültür Rotaları Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2021 "Turizmde Destinasyon Yönetimi" Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje kapsamında örenyerinin merkezinde bulunan dört Yörük Evi orijinaline uygun olarak restore edilmiştir. Ayrıca Uzuncaburç merkezli bölge kültür rotaları hazırlanarak hizmete sunulmuştur.

Diocaesarea antik kenti; Uzuncaburç kırsal yerleşimi ile iç içedir. Yerleşimin tamamı 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı ile 3. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Özellikle antik kente ait anıtsal yapıların yoğun olduğu bölge 1. Derece Arkeolojik SİT alanıdır. Uzuncaburç kırsal yerleşimi; Diocaesarea antik kentinin üzerinde gelişmiş eski bir köy yerleşimidir. Yüzyıldan fazladır aktif olarak kullanılmakta olan eski köy merkezinde tapınak alanları, zafer kapısı, tiyatro, çeşme binası ve birbirini dik kesen antik caddeleri gibi yoğun antik yapı kalıntılarının bulunduğu bölge ile iç içe geçmiş geleneksel köy evleri, cami, meydan ve çeşme ile farklı kültürel katmanları bir arada görmek mümkündür.

Uzuncaburç antik kenti, uzun yıllardır örenyeri olarak ziyaretçilere açılmış olsa da alan sunumuna yönelik eksiklikler bulunmaktadır. Bu projenin amacı Uzuncaburç antik kentinin bir bütün halinde anlamlandırılması, korunması ve sunulmasına yön verecek çalışmalar gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda, ziyaretçi karşılama merkezi ve hizmet tesisleri, ziyaretçileri yönlendirecek yürüyüş yolları ve güzergahları ve bilgilendirme levhalarıyla örenyerinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, alanda bulunan ve kırsal mimarlık örnekleri olarak tescilli Yörük evlerininin de restorasyonları yapılarak turizme kazandırılması hedeflenmektedir. 

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

The page was started with Mobirise templates