Yayınlar

Mobirise
KİTAP:
Diocaesarea Doğu Nekropolis Mezarlar ve Buluntular

Diocaesarea Kazılarının ilk sonuçlarını içeren kitap yayınlandı.

Diocaesarea Doğu Nekropolis Mezarlar ve Buluntular başlıklı bu kitap, antik kentin doğusunda yer alan Nekropolis’in kapsamlı değerlendirmesini yapma amacına sahiptir. Bir antik kent için nekropolis çalışmasının önemi mezarlardan çıkan ve tarihleme yapmaya imkan sağlayan buluntulardan kaynaklanır. Konteksiyle birlikte değerlendirilen mezar çalışmaları kentin sosyal yapılan-masından, ekonomisinden, kent planlamasına kadar birçok konuda bilgi sağlar. Elde edilen veriler bu Nekropolis'de Hellenistik Dönem’de başlayan ve Geç Antik Dönem'e kadar devam eden mezar kullanımı olduğuna işaret eder. Bu Nekropolis'de 2018 ve 2021 yıllarında kapsamlı temizlik ve belgeleme çalışmalarında farklı tiplerde çok sayıda mezar tespit edilmiştir. Önceki çalışmaların aksine, bu mezarlardan çok sayıda buluntu tespit edilmiş olması önemlidir. Böylece bugüne kadar çoğu teori düzeyinde kalan çeşitli görüşler, mezar buluntuları kapsamında değerlendirilmiş, mezar tipleri için genel bir tarihleme kriteri ortaya konmuş ve antik kentin mezar mimarlığının bölge yerleşimleri üzerine etkileri incelenmiş ve buluntuların imkan verdiği ölçüde gömme gelenekleri ve gömü bağlamındaki kült eylemleri ele alınmıştır.

İÇİNDEKİLER
Ümit Aydınoğlu, "I Kaynaklar, Tarihsel Süreç ve Topografya Açısından Diocaesarea ve Doğu Nekropolis"
Ümit Aydınoğlu, "II Diocaesarea Doğu Nekropolis Mezar Mimarlığı"
Çilem Uygun, "III Diocaesarea Doğu Nekropolis Seramik Buluntuları"
Okan Özdemir, "IV Diocaesarea Doğu Nekropolis Sikkeleri"
Handegül Canlı, "V Diocaesarea Doğu Nekropolis Metal Buluntuları"
Aylin Alış, "VI Diocaesarea Doğu Nekropolis Cam Buluntuları"
Emre Ünsever-Aylin Alış, "VII Diocaesarea Doğu Nekropolis Küçük Buluntuları"
Evrim Tekeli-Cenk Güner, "VIII Diocaesarea Doğu Nekropolis İskeletlerinin Antropolojik Bulguları"


MAKALELER

 • Ü. Aydınoğlu-B. Belge, "Diocaesarea Antik Dönem Kent Planına İlişkin Değerlendirme", OLBA XXXI (2023),61-76. bkz.
 • 2023 O. Özdemir, "Sahne Binası Tasarlamak: Diocaesarea Tiyatrosu Sahne Binası Mimarisi", V. Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu, Mersin, 2022. bkz.
 • 2021 Ü. Aydınoğlu, "Rural Settlements Survey in the Chora of Diocaesarea", CUHES 2.1 (2021), 01-06. bkz.
 • 2021 Ü. Aydınoğlu, "Diocaesarea/Uzuncaburç 2019-2020: Antik Kent Yayılım Alanı Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları", içinde: 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2021, 355-366. bkz.
 • 2021 O. Özdemir, "A Unique Ionic Cymation from Theater of Diocaesarea (Uzuncaburç) in Rough Cilicia", CUHES-Cultural Heritage and Science (2021) 2.1, 19-24. bkz.


TEZLER

 • O. ÖZDEMİR, Diocaesarea Tiyatrosu, Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023, Mersin.
 • E. ÜNSEVER, Diocaesarea Zeus Olbios Kutsal Alanı Planlaması, Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor
 • A. ALIŞ, Diocaesarea Kuzey Nekropolis, Doktora Tezi, Süleyman Demirel  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor
 • G. UÇAR, Diocaesarea Tiyatrosu Günlük Kullanım Seramikleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023. bkz.
 • M. KUŞTEPE, Diocaesarea Nymphaionu, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023. bkz.
 • C. ARSLAN, Diocaesarea Tiyatrosu Sikkeleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Created with Mobirise web template