Podyumlu Tapınak


Antik Roma tapınakları, Roma mimarisinin en belirgin sembolleri arasındadır ve en yaygın mimari plan, yüksek bir podyum üzerinde yükseltilmiş dikdörtgen tapınaklardır. 


Antik Roma tapınakları, Roma mimarisinin en belirgin sembolleri arasındadır. En yaygın mimari plan, yüksek bir podyum üzerinde yükseltilmiş dikdörtgen bir tapınağa sahiptir. Binanın yanları ve arkası çok daha az vurguya sahiptir. Zeus Olbios Tapınağı’na ait kutsal alan duvarının doğusunda, Podyumlu Tapınak bulunur. Yapının sadece kuzey ve güney uzun kenarlarına ait podyum blokları korunmuştur. Güney uzun kenarının podyumlu alt yapısının, Yörük Dönemi evin altında kalmış olduğu tespit edilmiştir. Tapınağın kuzey uzun kenarının podyumlu alt yapısı ise, bugün açık bir şekilde görülebilmektedir. Zeus Olbios Tapınağı’nın temenos duvarı, podyumlu tapınağın arka duvarı olarak kullanılmıştır. 

Tapınağa ait olduğu düşünülen bir diğer buluntu grubu ise, tapınak yıkıntıları içerisinde bulunan iki plaster Korinth başlık parçasıdır. Ölçüleri nedeniyle podyumlu tapınağa ait oldukları önerilen bu başlıklar, MÖ 10- MS 10 yılları arasına tarihlendirilmiştir. Tapınağın, bölgede, bu dönemde inşa edilen tapınakların tümünün imparatorluk kültü yapıları olması ve kentin Tiberius Dönemi’nde anıtsal yapılarına kavuşması sebebiyle İmparator Tiberius’un kültü için inşa edilmiş olduğu önerilir.

Mobirise Website Builder

Zeus Olbios Tapınağı’na ait kutsal alan duvarının doğusunda, Podyumlu Tapınak bulunur. Yapının sadece kuzey ve güney uzun kenarlarına ait podyum blokları korunmuştur. Güney uzun kenarının podyumlu alt yapısının, Yörük Dönemi evin altında kalmış olduğu tespit edilmiştir. Tapınağın kuzey uzun kenarının podyumlu alt yapısı ise, bugün açık bir şekilde görülebilmektedir.

Podyumlu Tapınağın açığa çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, podyumunun etrafında 11.20x7.10 metre ebatlarında açma belirlenmiş ve kazısı yapılmıştır. Kazılan alanda mimari süsleme parçaları, seramik parçaları ve metal buluntu parçaları bulunmuştur. Ayrıca, Podyumlu Tapınak kuzey duvar sondaj kazısı gerçekleştirilerek yapının kuzey kesitinin ve yayılım alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları devam etmektedir.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Make your own website with Mobirise