Tyche Tapınağı


Tyche, Yunan mitolojisinde bir kentin talihini ve genel olarak refahını ve kaderini belirleyen şans tanrıçası olarak bilinir.


Tanrıça Tyche’ ye adanmış olan bu tapınak Roma İmparatorluk Dönemi’nde kente eklenmiştir.Tyche Tapınağı, doğu-batı akslı Sütunlu Cadde’nin, batı ucunda bulunmaktadır. Tapınak, 10.25x10.35 m metre ölçülerindeki bir podyum üzerinde yükselir. Batı cephesinde 2.20 m yüksekliğindeki podyum ve köşedeki pilasterler (kabartma sütunlar) görülmektedir.Arşitrav yüzeyine yazılmış bir ithaf yazıtı vardır. Yazıtta “Obrimos’un oğlu Oppios ve Oppios’un karısı, Lepidos’un kızı Kyria Tyche tapınağını şehir için dikti” ifadesi vardır.

Tapınağın 34 m doğusunda, in situ durumda korunmuş 5 sütun vardır, bir sütun ise yıkılmıştır. Bunların üst yapıda sadece arşitrav blokları korunmuştur. Bu sütunlarda başlık olarak korinth düzeni, kaidelerde ise Attik-Ion tip kullanılmıştır. Sütun başlıkları mermerdir. Arşitravlar kireçtaşından yapılmış olup ön yüzünde üç, arka yüzünde iki faskia bulunmaktadır. Yapının MS 2. yüzyılın sonları ve 3. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülür.

Mobirise Website Builder

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

The site was created with Mobirise