Roma Yolu ve Doğu Nekropolis


Antik kente gelen ana yol rotalarından biri bugün Roma Yolu olarak adlandırılmaktadır.


Antik kente gelen ana yol rotalarından biri bugün Roma Yolu olarak adlandırılmaktadır ve Hellenistik Kule’ye bağlanan bölümü oldukça iyi korunmuştur. Bu Yol'un aynı zamanda Zeus Olbios Kutsal Alanı'na bağlanması sebebiyle etrafı nekropolis (antik mezarlık alanı) olarak kullanıldığı da görülmektedir.

Diocaesarea (Uzuncaburç) antik kentinin idari merkez olamasından dolayı bölgedeki diğer yerleşimlerle yol bağlantıları bulunmaktadır. Keşlitürkmenli, Kızılgeçit, Korykos-Canbazlı rotaları bugün Diocaesarea’ya gelen ana rotalardır. Antik liman yerleşimleri olan Korasion (Susanoğlu), Porto-Calamie (Narlıkuyu), Korykos (Kızkalesi) and Elauissa-Sebaste (Ayaş) de bu rotalarla Diocaesareia’ya bağlanmaktadır. 

Mobirise Website Builder
Roma Yolu ve Mezarlar

Roma Yolu’nun etrafında kentin nekropolislerinden  biri olan Doğu Nekropolisi (antik mezarlık alanı) bulunmaktadır.


Uzuncaburç (Diokaesarea) antik kentine ulaşımı sağlayan Antik Yol’un açığa çıkarılması ve yol etrafında yer alan nekropolise ait mezarların belgeleme çalışmalarının yapılması hedefi kapsamında, antik kentin doğusundan bulunan nekropoliste çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 31 mezar temizlenmiştir. Bu mezarların çoğunluğu önlerinde anakayayla şekillendirilmiş bir dromosa sahip kaya mezarlardır ve içlerinde kaya lahitleri yer alır. Bir örnekte ise mezar odası içerisinde üç arkasol ve üç mezar yatağı bulunur. Ayrıca, çok sayıda kaya lahti, serbest duran lahit ve khamosorion mezar da bu alanda yer almaktadır ve kazıları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler bu nekropolisin MÖ 3- MS 5. yüzyıllar arasında kullanımda olduğunu göstermektedir.


Mobirise

Roma Yolu Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları

Yürüyüş Yolu

Bölgenin en güzel yürüyüş rotalarından biri olan Roma Yolu yapılan kazı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ziyarete açıldı.
Bu kapsamda, yol taşlardan ve ormanlık alandan arındırılmış ve yürüyüşe uygun hale getirilmiştir. Yol için bilgilendirme levhaları hazırlanmış ve tabelalar yerine takılarak Roma Yolu geziye hazır hale getirilmiştir.

Mezarlar

Roma Yolu aynı zamanda Uzuncaburç Antik Kenti’nin önemli bir nekropolisi (mezarlık alanı) içinden geçtiği için etrafındaki mezar anıtları da Yol ile birlikte değerlendirilmiş ve gezi parkuruna eklenmiştir.

Gezi Parkuru ve Bilgilendirme Levhaları

Yol etrafındaki mezar anıtları numaralandırılarak gezi yoluna eklenmiş ve bu kapsamda mezarların arkeolojik kazı ve belgeleme işlemleri yapılmıştır.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

This page was created with Mobirise