Sütunlu Caddeler


Antik Kentte kuzey-güney akslı ve doğu batı akslı iki Ana Cadde tespit edilmiştir. İlk Sütunlu Cadde, Tiyatro’nun önünden, Propylon’un arasından geçerek etrafında Nymphaion gibi birçok yapı gövdesini barındırarak batıda Tyche Tapınağına uzar.Diğer Cadde ise kuzey güney yönlüdür ve kuzeyde de Kent Kapısına kadar uzanır. 


Roma kent prensiplerine uygun olarak imar edilen antik kentte ana caddeler büyük önem taşır. Kentte kuzey-güney akslı ve doğu batı akslı iki Ana Cadde tespit edilmiştir. Bu Cadde’ler boyunca sütun dizileri ve bunların arkasında çeşitli mekanlar (dükkan vb.) bulunmaktadır. Bu sebeple Sütunlu Cadde olarak tanımlanan bu Cadde’ler Zeus Olbios Kutsal Alanı’nı çevrelemekle beraber etrafındaki diğer yapıları da birbirine bağlar. Kent, Roma İmparatorluk Dönemi’nde bu Sütunlu Cadde’ler etrafında gelişmiştir.

Doğu-batı akslı Sütunlu Cadde’nin üzerinde sırasıyla Tiyatro, Tören Kapısı, Nymphaion, Podyumlu Tapınak bulunur. Bu Cadde Zeus Olbios Kutsal Alanı’nı çevreleyen kuzey duvarına paralel olarak ilerler ve batıdaki Tyche Tapınağı ile birleşir. Kuzey-güney yönlü Cadde ise diğer Sütunlu Cadde’yi dik keser ve güneyinde Zeus Olbios Kutsal Alanına paralel olarak ilerler. Cadde’nin bitiminde ihtişamlı Kent Kapısı bulunmaktadır. Cadde üzerinde çok sayıda sütuna ait kalıntı vardır. Sütunlu Cadde'ler, MS 2. yüzyıla ait olmalıdır.

Mobirise Website Builder

Antik kentteki doğu batı doğrultulu Sütunlu Cadde'de 2021 ve 2022 sezonunda kazılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Cadde'ye ait çok sayıda mimari parça ve portikolar açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde’nin ortaya çıkartılması ve Nymphaion ile bağlantısının belirlenmesi hedeflenmektedir. Devam edilen kazılarda Sütunlu Cadde zemininin farklı kullanım evrelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Nymphaion’dan çıkan ve Sütunlu Cadde boyunca uzanan iki su kanalı da bu çalışmalarda tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları devam etmektedir. 

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Mobirise free builder - Try it