Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı

Mobirise
Uzuncaburç (Diocaesarea) kazısı Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı hizmete girdi. Laboratuvar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla oluşturuldu.

Uzuncaburç (Diocaesarea) antik kentinde sürdürülen arkeolojik kazılarda çok sayıda ‘korunması gerekli taşınır kültür varlığı’ ele geçmektedir. Bunların binlerce yıldır toprak altında kalmaları sebebiyle yoğun bir tahribat ve bozulma tehlikesi altında olmaları, uygun yöntemlerle korunmalarını gerekli kılmaktadır. Kazı çalışmalarında ele geçen bu kültür varlıklarının korunması ve onarımında bilimsel yöntemler kullanılması gereklidir. Bu amaçla, bir restorasyon ve konservasyon laboratuvarı kurulmuştur.

Çalışmalar kapsamında malzemelerin belgelemeleri yapılmakta, esere uygun bir temizlik yöntemi belirlenmekte ve mekanik olarak mikroskop altında temizlenmektedir. Koruyucu tabakası uygulanana eserlerin restorasyon sonrası belgeleme çalışmaları yapılmaktadır.

Restorasyon ve konservasyon laboratuvarında temel işlemlerin yapılabileceği bütün ekipman bulunmaktadır. Bunlar arasında metal eserlerin mekanik olarak temizlenmesinde kullanılan mikroskop; eserlere uygulanacak olan kimyasalların hazırlandığı çeker ocak; eserlerin mekanik temizliklerinin yapıldıktan sonra yüzeyde kalan toprak, kalker ve korozyon tabakalarını yüzeyden uzaklaştırmak için dişçi motoru; etrafa yayılacak olan toz parçacıklarını çekerek çevreye yayılmasını engelleyen vakum ünitesi ve eserlerin restorasyon öncesi ve sonrası belgeleme çalışmalarında kullanılan hassas terazi gibi ekipmanlar bulunmaktadır. 

Uygulamalar

Eski eserlerin geçerli sayılan koruma ilkeleri doğrultusunda korunmaları ve gerektiğinde onarılmaları için gerekli ilk adım, nitelikli bir araştırma ve belgeleme çalışması ile, eserin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesidir.

Tespit

Kültür varlığının üretildiği malzeme, üretim teknolojisi, uğradığı bozulmalar, bozulmasına neden olan etkenler göz önüne alınarak; yapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirilmeksizin, geriye dönüşlü yöntem ve malzemelerle yapılan tüm koruma müdahaleleri olan konservasyon uygulamaları Diocaesarea Kazısı Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarunda kapsamlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Uygulama

Kazı çalışmaları kapsamında ele geçen bronz, demir, gümüş, altın, kurşun, pişmiş toprak, taş, seramik vb. gibi birçok buluntu toprak altından çıkarılıp arazi belgelemeleri tamamlandıktan sonra restorasyon ve konservasyon laboratuvarına getirilmektedir.

Belgeleme

Laboratuvara getirilen eserlere restoratörler tarafından yapılan ilk işlem konservasyon öncesi ölçekli görsel belgeleme çalışmalarıdır. İkinci aşamada konservasyon öncesi ağırlık, kalınlık, uzunluk, genişlik, yükseklik, çap gibi ölçülerinin alınır. Belgeleme çalışmaları tamamlanan buluntuların kondisyonları dikkate alınarak temizlik yöntemi belirlenir. 

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Mobirise web builder - Visit site