Uzuncaburç
Arkeo-Köy Koruma Strateji Projesi

Mobirise

Kazı Başkanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Uzuncaburç mahallesinin örenyeri dışında kalan alanlarının bir bütün halinde anlamlandırılması, korunması ve sunulmasına yön verecek çalışmalar gerçekleştirilmesi, örenyerinin dışındaki alanlarda ziyaretçi yönetiminin sağlanması, alan için günümüzde bütüncül bir koruma ve ziyaretçi sunum stratejisinin geliştirilmesi ve arkeolojik miras korunurken alanın aynı zamanda önemli bir turizm odağı olarak bölge turizmine kazandırılması amaçlarıyla bir proje başlatılmıştır.

Arkeo-Köy Koruma Strateji Projesi ile alanda ziyaretçilerin deneyimlerinin zenginleştirilmesini sağlayacak müdahalelerin yanı sıra arkeolojik mirasın korunmasının kırsal kalkınmada belirleyici olması öngörülmektedir.  Arkeo-Köy Projesi salt yerel halk ve ziyaretçiler için mekan kalitesinin arttırılması olarak değerlendirilmemelidir. Arkeo-Köy Projesi, yerel halkın bilinçlendirilmesi ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesine yönelik sosyal, yerel – kırsal kalkınma odaklı ekonomik bir model olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, kurumlar ve yerel aktörler arasında işbirliği, sorumluluk ve rol paylaşımı sağlanması önem arz etmektedir.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

The site was designed with Mobirise