Nymphaion
(Anıtsal Çeşme Binası)


Antik Dönem’de sular ve kaynaklar gelin veya genç kadın anlamına gelen Nymphalar’a (Su Perileri) adanmışlardır. Nympha'lara adanan bu kaynaklar zamanla mimari form kazanarak "Nymphaion" olarak isimlendirimiştir.  Diocaesarea antik kenti, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı olan Uzuncaburç mahallesinde yer almaktadır. Hellenistik ve Roma Dönemleri’ne ait kalıntıların yer aldığı kentte Roma Dönemi’nde inşa edilmiş yapılardan biri de Nymphaion’dur. Kentte doğu-batı yönünde uzanan Sütunlu Cadde’nin(Decumanus Maximus) kenarında, Tören Kapısı’nın batısında yer alır. Nymphaion’un cephesi Sütunlu Cadde’ye ve karşısındaki Podyumlu Tapınağa bakar.
Yapıda 2018 yılında başlanan ve halen devam etmekte olan kazı çalışmalarıyla ayrıntılı veriler elde edilmiştir. Böylece yapının plan özellikleri ve geçirmiş olduğu evreler hakkında sonuçlar çıkarılmıştır. Nymphaionda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mimari süsleme parçaları yapının restitüsyonu ve yapının tarihlemesi hakkında önemli kanıtlar sunmuştur.
Nymphaion apsidal formludur ve merkezinde dikdörtgen biçimli bir havuz bulunur . Nymphaionun havuzu çevreleyen cephe duvarları aedicula mimarisine ve nişli tasarımlara sahiptir. Nymphaion’un cephe duvarlarının her iki tarafından öne doğru kanat şeklinde açılan yan duvarları ve güneyinde bir meydanı vardır. Cephe duvarları ve kanatlı yan duvarlar geniş bir havuzu üç tarafından çevreler. Yapıya su kentin 35 km kuzeyinde yer alan Sarıaydın köyü yakınında Lamos nehri üzerinde yeralan Aksıfat kaynağından kanallar ve borular yardımıyla getirilmektedir.
Nymphaion’da 2018 ve 2020 yıllarında yapılan çalışmalarda ve kazılarda ortaya çıkarılan ve yapıya ait olduğu tespit edilen 37 adet mimari yapı elemanı ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Bu mimari unsurlar mimari özellikleri ve süslemeleriyle tarihlendirme ve restitüsyon önerisine büyük katkı sağlamıştır. Elde edilen veriler kapsamında yapının Antoninuslar Dönemi’nde inşa edildiği ve Severuslar Dönemi’nde ön cephesinin düzenlenerek bir cephe tasarımı eklendiği anlaşılmıştır. Imp. Arcadius-Honorius Dönemi’nde ise yapının tamirat gördüğü ve çeşitli eklentilerle kullanımının devam ettiği düşünülmektedir.

Mobirise Website Builder

Antik kentin merkezinde bulunan Nymphaion (Anıtsal Çeşme Binası) kazısı 2018 yılında başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. İyi korunmuş durumdaki yapının tamamen ortaya çıkarılması ve plan özelliklerinin açıklanabilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, yapının arkasında ve batı yan duvarının etrafında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapının doğusunda yapılan çalışmalarda sıralı mekanlara ait duvarlar ortaya çıkarılmıştır ve buradaki mekanların sonraki bir kullanım evresinde buraya eklendikleri ve muhtemelen dükkan şeklinde kullanıldıkları anlaşılmaktadır.

Kazılarda bulunan pişmiş toprak su borularının Nymphaion’un önüne doğru devam ettiği ve muhtemelen daha sonraki bir kullanım evresinde yapıya eklendiği anlaşılan taş su kanallarına bağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, birbirlerine eklentili kurşun borular da ortaya çıkarılmıştır. Bu boruların Nymphaeum’a su taşıyan ana borular olduğu ve yapının havuzuna su akıtan deliğe bağlandığı tespit edilmiştir. 

Nymphaion’da sürdürülen güncel araştırmalar için bkz.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Start a site with Mobirise