Kuzey Nekropolis Araştırmaları

Mobirise

Kuzey Nekropolis kentin en büyük nekropolisidir. Kentin kuzeyindeki vadinin yamaçlarında çok sayıda mezardan oluşan bu nekropolis içerisinde Kaya Mezarlar (Kaya Mezar Odası, Arkosollü Kaya Mezar ve Kaya Niş Mezar) ve lahitler (Khamosorium, Kaya Lahdi, Serbest Duran Lahit) bulunmaktadır. Kuzey nekropolisde mezarlar üzerinde çok sayıda bezeme ve yazıt tespit edilmiştir. Bezemeler arasında üzüm, girland, koç başı, tabula ansata, portre (kadın-erkek), bitkisel bezemeler gibi süslemeler bulunmaktadır. Bunlar yanı sıra yazıtlar ise özellikle antik kentteki meslekler hakkında kapsamlı veriler sağlar. Bu meslek grupları arasında ressam, mimar, aşçı, atmaca yetiştiricisi, marangoz ve ayakkabı tamircisi bulunmaktadır.

Antik kentin bölgenin Hellenistik Dönem dini ve idari merkezi olması ve Doğu Nekropolis’de gerçekleştirilen çalışmalarda Nekropolis’in MÖ 3. yüzyıldan itibaren kullanımda olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, antik kentin sahip olduğu zengin mezar mimarlığının etrafındaki diğer yerleşimleri de etkilediği düşünülmektedir. Bu etkilerin incelenmesi bu araştırmanın amaçları içerisinde yer almaktadır.

Diocaesarea Kuzey Nekropolis hakkındaki doktora tezinin araştırmaları devam ediyor

Kuzey Nekropolis bir doktora tezi kapsamında araştırılmaktadır. Kuzey Nekropolis’deki mezarların tipolojik ve mimari açıdan kapsamlı olarak değerlendirilmeleri;  kazılardan çıkabilecek materyallerin incelenerek tarihleme, kullanım evresi vb. konuların değerlendirmelerinin yapılması; Kuzey Nekropolis’in sınırları, yayılım alanları, kentle olan bağlantısının incelenmesi ve Kuzey Nekropolis mezar mimarlığının bölge mezar mimarlığı üzerine etkilerinin incelenmesi bu doktora tezi çalışmasının hedefleri arasında yer almaktadır. Aylin ALIŞ tarafından bu doktora araştırması sürdürülmektedir.

LİTERATÜR

- A. Alış, Diocaesarea Kuzey Nekropolis, Doktora Tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Devam ediyor.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Website was started with Mobirise