Zeus Olbios Kutsal Alan
Planlaması Araştırmaları

Mobirise

Diocaesarea Zeus Olbios Kutsal Alanı Anadolu’daki Hellenistik Dönem Kutsal Alanları’ndan biridir. Burası aynı zamanda Olba Territoriumu’nun idari ve dini merkezi işlevine de sahiptir. Duvarlarla çevrili geniş Temenos içerisinde yer alan bir tapınak vardır ve bu Anadolu’da dış cephede Korinth düzeninin kullanıldığı bilinen en erken örnek olarak bilinir.Bu araştırma, bu alandaki Kutsal Alan’ın planlama sistemi hakkında veriler elde etmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında Zeus Olbios Kutsal Alanı’nda bakış açısına göre bir düzenlemenin varlığı tartışılacak, kutsal yolun yönelimi ve Kutsal Alan’ın oluşumundaki yerel kült etkisi incelenecektir. Temenos içindeki yapılar tespit edilecek ve bunların özellikleri ve dönemsel gelişimi takip edilecektir. Araştırma ayrıca Kutsal alanın kökeninden, Bizans Dönemi’ne kadar olan gelişim sürecini; kutsal alanın planlamasını, içindeki yapıları, propylonu düzen olarak analiz etmemizi amaçlamaktadır. Elde edilecek sonuçlar hem bölgenin kutsal alan planlaması hem de Anadolu’daki Tapınak Devlet idaresi hakkında bilgi edinmemiz için önemli veriler sağlayacaktır.

Diocaesarea Zeus Olbios Kutsal Alanının Planlaması hakkındaki doktora tezinin araştırmaları devam ediyor

“Diocaesarea Zeus Olbios Kutsal Alanı Planlanması” başlıklı doktora tez çalışması ile Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kutsal Alan’ın sahip olduğu planlanmanın incelenmesi hedeflenmektedir. Böylece, Hellenistik Dönem mimarlığı için yeni sonuçların elde edilmesinin yanısıra, Olba Rahip Hanedanlığı hakkında somut arkeolojik buluntular tespit edilmesi de amaçlanmaktadır. Zeus Olbios Kutsal Alanı daha önce kazısı yapılmadığından ayrıntılı olarak çalışılmamış olması sebebiyle, sürdürülecek çalışmaların ve elde edilecek verilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Emre ÜNSEVER tarafından bu doktora araştırması sürdürülmektedir.

LİTERATÜR

- E. Ünsever, Zeus Olbios Kutsal Alanı Planlaması, Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Devam ediyor.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Mobirise website software - Details here