Kazı Hakkında

Mobirise Website Builder
KAZI HAKKINDA

2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti'nde kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Üniversitesi adına Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU başkanlığında sürdürülmektedir.

Diocaesarea (Uzuncaburç) antik kenti, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla dikkat çekicidir, sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile de bölgede yer alan en önemli antik kenttir ve bölgenin Antik Dönem’de idari ve dini merkezi olarak bilinir. Bu alanda gerçekleştirlecek olan arkeolojik kazılar, antik kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önemlidir. Arkeolojinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, bu kentin araştırılması, öneminin ortaya çıkarılması, diğer antik yerleşimler ve bölgelerle olan ilişkilerinin incelenmesi, sahip olduğu kalıntıların incelenerek bilimsel sonuçlara ulaşılması amaçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca yeni yapılacak kapsamlı incelemeler sonucunda tespit edilecek alanlarda da benzer kazı çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Antik kentteki iyi korunmuş durumdaki bir çok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de gerekmektedir ve bu proje bunu da gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Mobirise Website Builder
KAZI KAMPÜSÜ

Uzuncaburç (Diocaesarea) Kazı Kampüsü hizmete girdi.

Uzuncaburç mahallesinde bulunan ve yan yana bulunmaları açısından bir bütünlük arz eden; eski jandarma karakolu, eski ilkokul binası ve eski belediye binasından oluşan ve uzun yıllardır atıl durumda kalmış olan yapılar, antik kentte sürdürülmekte olan kazılar kapsamında Kazı Evi ve Kazı Deposu olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

Bu yapılar, kazı ekibinin konaklama, çalışma ve depolama gibi kazı ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptirler. Bu kapsamda, 4.5 dönüm arazi üzerinde toplamda 5 bina ve 1050 metrekare kapalı alana sahip Kazı Kampüsü içerisinde 12 oda, 6 banyo, 2 mutfak, restorasyon ve konservasyon laboratuvarı, ofisler, eser deposu, depo ve konferans düzenlenmesine uygun salon bulunmaktadır.

Mobirise Website Builder
KAZI EKİBİ

Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti kazısında süreç içerisinde çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer almıştır. Akademisyenlerin kazıda çıkan buluntular üzerine sürdürdükleri çok sayıda akademik yayın çalışması devam etmektedir. Öğrencilerin de hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları sürdürülmektedir. 

Mobirise Website Builder
KAZI HEDEFLER

Antik yerleşimin korunması, sunumu ve planlamasına yönelik stratejilerin belirlenmesi için çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, sahada yürütülecek arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler ışığında alanın korunması ve sunumuna yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi çalışmaları başlamıştır. Ziyaretçiler tarafından alana erişim, alan içindeki gezi parkurlarının oluşturulması, ziyaretçi güvenliği, hizmet tesisleri ve altyapı çalışmaları konusunda önerilerin geliştirildiği Diocaesarea Çevre Düzenleme Projesi hazırlanmıştır.

Antik kentteki yapılara ait kalıntıların korunması amacıyla restorasyon projeleri de hazırlanmıştır. Yapıların, tarihi bir geçmişin bütün yönlerini kapsayacak şekilde bir belge niteliğinde ve insan eliyle meydana getirilmiş bir kültür ürünü olduğu göz önünde bulundurularak yapılacak bu çalışmalarda, amaç yapıları korumak olacaktır. Bu müdahalenin birinci koşulu, yapının tarihî kimliğini, tarihî belge değerini mümkün olduğu kadar korumak olacaktır.

© Copyright Uzuncaburç Kazı Başkanlığı

Page was started with Mobirise